Vacature Vrijwilliger Meedoen in Haarlem

Welzijnscoach Meedoen in Haarlem

Voor het project Meedoen in Haarlem van Haarlem Effect en DOCK Haarlem zoeken wij vrijwillige welzijnscoaches.

De welzijnsorganisaties DOCK-Haarlem en Haarlem-Effect willen Haarlemmers in de 'derde levensfase' graag in de gelegenheid stellen tot Meedoen in Haarlem. Daarom sturen wij aan 65 plussres een uitnodiging voor een gesprek. Dit gebeurt wijk voor wijk.

Meedoen in Haarlem kan men altijd, maar wij proberen vooral de mensen vanaf 65 jaar hierover te informeren. We gaan er vanuit, dat men meer tijd heeft voor zichzelf en anderen. Dit is de periode in ieders leven die kansen biedt om de eigen interesses te volgen, te doen waaraan men nooit is toegekomen of nieuwe mensen te leren kennen.

Wie wil Meedoen in Haarlem kan zich onder andere via deze website’s op de hoogte stellen van de mogelijkheden op het gebied van welzijn, vrijwilligerswerk en activiteiten in Haarlem: www.dock.nl/haarlem

www.haarlemeffect.nlwww.ouderenhaarlem.nlwww.lokethaarlem.nl

www.kontext.nlwww.vwc-haarlem.nlwww.haarlemse-maatjes.nl

Wie hulp nodig heeft, kan zich aanmelden voor een gesprek. Tijdens zo’n gesprek, thuis of in een wijkcentrum, kan men de eigen interesses, wensen of vragen bespreken.

  • Hoe bereid je je voor op de ‘derde’ levensfase?

  • Hoe kun je je inzetten voor anderen, voor de wijk, voor de stad?

  • Hoe vind je mogelijkheden om mensen te ontmoeten?

  • Aan welke activiteiten kun je meedoen?

  • Aan wie kun je vragen rondom welzijn stellen?

Samen met de welzijnscoach wordt gezocht naar wat mogelijk is.  

Wie graag als welzijnscoach deze gesprekken met ouderen wil voeren, kan contact opnemen met: