Burenhulp

Burenhulp is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp.


Het is een initiatief van bewoners dat in 2013 is begonnen in de wijk Bosch en vaart.

Inmiddels is ook in andere wijken de Burenhulp van start gegaan, zoals de Koninginnenbuurt, de Leidsebuurt, Leidsevaartbuurt/Houtvaartkwartier, Ramplaankwartier en Welgelegen.

Burenhulp zorgt ervoor dat mensen in een straat meer contact met elkaar hebben, meer naar elkaar omkijken, elkaar helpen als at nodig is en gewenst is en wijst mensen de weg naar zorg en wijlzijn.

Voor meer informatie of vragen:
www.burenhulphaarlem.nl
burenhulp@haarlemeffect.nl
06-81882465