Meedoen in Haarlem

Meedoen in Haarlem: wat zou u graag willen?

De welzijnsorganisaties DOCK-Haarlem en Haarlem-Effect willen Haarlemmers in de 'derde levensfase' graag in de gelegenheid stellen tot Meedoen in Haarlem. Daarom sturen wij aan 65 plussres een uitnodiging voor een gesprek. Dit gebeurt wijk voor wijk.

Meedoen in Haarlem kan men altijd, maar wij proberen vooral de mensen vanaf 65 jaar hierover te informeren. We gaan er vanuit, dat men meer tijd heeft voor zichzelf en anderen. Dit is de periode in ieders leven die kansen biedt om de eigen interesses te volgen, te doen waaraan men nooit is toegekomen of nieuwe mensen te leren kennen.

Wie wil Meedoen in Haarlem kan zich onder andere via de onderstaande website’s op de hoogte stellen van de mogelijkheden op het gebied van welzijn, vrijwilligerswerk en activiteiten in Haarlem.

Wie hulp nodig heeft, kan zich aanmelden voor een gesprek. Tijdens zo’n gesprek, thuis of in een wijkcentrum, kan men de eigen interesses, wensen of vragen bespreken.

  • Hoe bereid je je voor op de ‘derde’ levensfase?

  • Hoe kun je je inzetten voor anderen, voor de wijk, voor de stad?

  • Hoe vind je mogelijkheden om mensen te ontmoeten?

  • Aan welke activiteiten kun je meedoen?

  • Aan wie kun je vragen rondom welzijn stellen?

Samen met de welzijnscoach wordt gezocht naar wat mogelijk is.  

Wie een gesprek wil, maar geen telefoon of een geheim nummer heeft, verzoeken wij zelf contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens:  

  • Jacob Carrière, DOCK Haarlem, Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem, T.: 023- 543 06 58 of 06-81 17 28 49, E.: jcarriere@dock.nl                                 
  • Wilma Warmerdam, Haarlem Effect, Nieuwe Groenmarkt 20, 2011 TW Haarlem, T.: 023-531 90 30, E.: wwarmerdam@haarlemeffect.nl

Te raadplegen websites: 

www.dock.nl/haarlem, www.haarlemeffect.nl, www.ouderenhaarlem.nl, www.lokethaarlem.nl, www.kontext.nl, www.vwc-haarlem.nl, www.haarlemse-maatjes.nl